Site Sol Reklam Alanı  120x600

Site Sağ Reklam Alanı 120x600

22-03-2018 Siyaset

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Chp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İddialarını Belgelerle Yanıt Verdi

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu iddialarını belgelerle yanıt verdi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “Bugün mevzu etmeye çalıştığın Ümraniye Belediyesi 14 yıl boyunca devletin hiçbir kurumuna beş kuruş borç yapmamış bir belediyedir” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Chp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İddialarını Belgelerle Yanıt Verdi
Haber Detay İçi 300x250

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2015 yılında Ümraniye Belediyesi'nin yıllık bütçesinin belediyecilik hukukuna ve kanununa aykırı şekilde ilgili komisyona sevk edilmeden belediye meclisinden geçirildiği hakkındaki iddialarınaÜmraniye Belediye Başkanı Hasan Can yanıt verdi.  Belediye binasında basın açıklaması yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “2016 yılında kabul edilen bütçe değildir. O bütçenin gelir gider hesaplarını cetvellerinin görüşülmesi ve oylanmasıdır. Ona da siz oy vermişsiniz. Desene orada; ‘Sayın il başkanı bizimkiler de oy vermiş. Ama sonra oyunu geri almış’  Böyle bir usul yok” dedi.

“Alnımız ak yüzümü paktır”

              Ümraniye Belediyesi’nin bugüne kadar bir tek kez dahi suçlanmadığını altını çizen Belediye Başkanı Hasan Can: “Hamd ü senalar olsun. 14 yıllık belediyeyiz. Bugüne kadar ne sayışta denetçileri bizi yaptığı denetimlerde ne mülkiye müfettişlerimizin rutin denetimlerinde ne de aralarda birçok kez gelen müfettişlerin yaptığı incelemelerde Ümraniye Belediyesi bugüne kadar bir tek kez dahi suçlanmamıştır. Alnımız ak yüzümü paktır. Mülkiye müfettişi inceler, Sayıştay denetçisi inceler, meclisten seçilen denetim komisyonu inceler. Ve sonuçta bir karar alır. Bütün bunlardan sonra abuk sabuk konuşmanın âlemi yok. Ama konuşanın da ağzını bağlayamıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“İçeri ile alakalı bir iddia yok. En önemlisi budur”

              Başkan Hasan Can: “Son meclis toplantımızda Mart 2018’de mahkeme kararına istikametinde yeninden görüştüğümüzde yine orada da söyledim. ‘Efendim bunu şuraya ihbar etmeniz lazım’. Ya kardeşim meclis Mayıs 2016’da görevini yapmış ve bu görevi eksik yapmadığını düşünen bir sürü merci var. Kaymakamlık eksik yapılmadığını düşünmüş, 10. İdare Mahkemesi eksik yapılamadığını düşünmüş ama istinaf mahkemesi demiş ki bu komisyona havale edilmeliydi.  İçeri ile alakalı bir iddia yok. En önemlisi budur” ifadelerini kullandı.  

Devlete 500 milyon borçlanan belediyelerini sigaya çeksin onlar”

             14 yıldan beri bu devletin belediyesini 5 kuruş borç yapmayan bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Can: “Sen CHP’li olarak bu CHP’li belediyelerin niye böylesine hiçbir iş yapmadan devlete borç yaptıklarını hesabını sordun mu? Bugün mevzu etmeye çalıştığın Ümraniye Belediyesi 14 yıl boyunca devletin hiçbir kurumuna beş kuruş borç yapmamış bir belediyedir. CHP senin böyle bir belediyen var mı? Varsa göster. Gidin öteki CHP belediyelerine de hesap sorun ama yok 5 kuruş borcu olmayan 14 yıldan beri bu devletin belediyesini 5 kuruş borç yapmadan, inanılmaz hizmetler sunan bir belediye her şeyi de şeffaf bir şekilde önünde vermişiz, incelemişsin ve oy vermişiz. Ama 5 madde sonra biz buna oy vermeseydik bunu istismar ederdik diyerek oyunla rücu edeceksin ondan sonra böyle senaryolar üretmeye çalışacaksın. İl başkanını da yanlış bilgilendireceksin. O da kesin hesap cetvelleri demek yerine 2015 bütçesi milletin gözünde kaçırılmış diyeceksin. Yok böyle bir şey. Ümraniye Belediye Meclisi görevini ifa etmiştir. Ve gerçekten hiçbir hizmet yapmadan milletin bütçesini tarumar eden tarumar etmekle kalmayıp devlete de 500 milyon borçlanan belediyelerini sigaya çeksin onlar” şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediyesi’nin Yazılı Açıklaması da şu şekilde.

 1. Ümraniye Belediyesinin 2015 yılı gelir ve gider kesin hesabı 02.05.2016 tarihli meclis toplantısında görüşülmüştür.
 2. Konu görüşmede 2015 yılı bütçe kesin hesabıyla ilgili gündemin 5. maddesi, okunmuş sayılarak, teklif karar olarak Chp’li meclis üyelerinin de kabul yönündeki oyları ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.
 3. Ancak normal gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, ek gündemin 3’üncü maddesi görüşülmeden önce Chp grup başkan vekili Ali Kılıç söz alarak gündemin karara bağlanan 5’inci maddesine ilişkin itirazda bulunmuş ve oybirliği ile değil oyçokluğu ile bütçe kesin hesabının kabulünü talep etmiştir.İş bu talep usule aykırı olmakla beraber Ak Partinin sahip olduğu katılımcı demokrasi teamülleri dikkate alınarak muhalefet partisinin talebi kabul edilerek, bütçe kesin hesabının oy çokluğu ile geçmiş olduğu tutanaklara işlenmiştir.
 4. Oylamayla ilgili daha sonra Chp tarafından Ümraniye Kaymakamlığı’na verilen 11.05.2016 tarihli dilekçe ile itiraz ve şikayette bulunulmuş olup, kaymakamlıkça itiraz talepleri uygun görülmemiştir.
 5. Bu oylamaya ilişkin meclis kararının iptali talebiyle Chp grup başkanvekili Ali Kılıç tarafından İstanbul 10. idare mahkemesinde 2016/1211 e.  sayı ile iptal davası açılmıştır.
 6. Mahkeme 04.07.2017 tarih 2017/1486 k. sayılı kararı ile meclis kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığından bahisle, Ali Kılıç’ın açtığı davanın reddine karar vermiştir.
 7. Aynı Chp’li meclis üyesi, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek üst mahkeme nezdinde istinaf başvurusu yapmıştır.
 8.  Yapılan yargılama neticesinde İstanbul bölge idare mahkemesi 6. idare dava dairesinin kararı ile plan ve bütçe komisyonunda görüşülmeksizin doğrudan belediye meclisince oylanarak kabul edilen kararın usuli yönden iptaline karar verilmiştir.
 9. Konu ile ilgili karar Ümraniye Belediyesine 14.02.2018 tarihinde tebliğ olunmuştur.
 10. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 28’nci maddesine göre mahkemenin iptal kararına uygun olarak 30 gün içinde işlem tesis edilmesi zorunluluktur. Bu zorunluluğa uyularak 2018 mart ayı meclis toplantısında konu yeniden görüşülerek karar alınmış, mahkemenin işaret ettiği usule uygun olarak işlem tamamlanmıştır.
 11. Görevini zamanında ifa etmiş olan Ümraniye Belediye Meclisi’nin aldığı karar, önce kaymakamlıkça idari denetime tabi tutulmuş olup, hukuka aykırılık görülmemiştir.

bilahare yerel mahkeme tarafından konu meclis kararı hukuki denetime tabi tutulmuş, yine hukuki yönden bir aykırılık görülmemiştir.

yerel mahkemenin kararı üst mahkemece denetime tabi tutulmuş olup, neticesinde verilen bozma kararının gerekleri meclis tarafından süresi içerisinde yerine getirilmiştir.

son olarak belirtmemiz gerekirse üst mahkemenin bozma kararının Ümraniye Belediyesine tebliğ edildiği 14.02.2018 tarihine kadar,itiraza konu meclis kararı yürürlükte kalmış olup, tebliğden itibaren 30 günlük kanuni süre zarfında konuya ilişkin karar; tashih olunarak mer’iyetine devam etmektedir.

kamuoyuna saygıyla duyurulur Ümraniye Belediye Başkanlığı


Bu haber 677 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER Siyaset HABERLERİ
Tüm Detaylar En Alt - 468x60
- Detay Sağ 1 - 300x250
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
ÜMRANİYE RAMAZAN2 Detay Sağ 2 - 310x310